Summer Leadership Program

Gary’s Camp

Summer leadership Program

Przeznaczony jest dla obozowiczów w wieku 16 – 18 lat, którzy chcieliby zdobyć pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi.
Celem programu jest rozwijanie pewności siebie i umiejętności modelowania ról u młodych dorosłych.
Założenia SLP skupiają się na czterech strategicznych umiejętnościach:

Zarządzanie konfliktami

Conflict Management

Aktywne
słuchanie

Active Listening

Modelowanie zachowań

Modeling Behaviour

Rozwiązywanie problemów

Problem Solving

Zalety

Uczestnictwa w programie

Poznanie strategii rozwiązywania konfliktów

Rozwijanie umiejętności lidera podczas organizacji i prowadzenia zajęć

Poszerzanie wiedzy na temat modelowania zachowań oraz aktywnego słuchania


Aplikuj

Zostań liderem na obozie Senior Camp!

Summer Leadership Program Form

Take the Test

Only 10 minutes to get a “freakishly accurate” description of who you are and why you do things the way you do.
TEST


Mission

Equipping next generation leaders is more than our mission, it is our heartbeat